Flerpl3.htm

Påminnelser:

Under kan Du skapa påminnelser.

Du kan även skapa påminnelser direkt från kalendern och/eller patientregistret.

Du aktiverar påminnelser i Inställningar, Påminnelser.

Du kan ha flera olika påminnelser på varje patient men bara en av varje påminnelsetyp, d.v.s. att Du skapar en lista för varje typ av påminnelse Du vill använda.

När Du skapat listan och satt in patienten:

Klicka på eller dubbelklicka på patienten så öppnas:

Du väljer typ av påminnelse och skriver in den text som påminnelsen skall innehålla.

O.B.S! att "Datum" och "Efter ?? dagar" eg. är samma sak, Du får bara hjälp att räkna ut vilket daum som är ? antal dagar framåt.

När Du sätter påminnelse med Datum eller Efter ? antal dagar kan Du även sätta en tid Du vill att påminelsen skall komma. Se även påminnelser viss tid.

Vill du ex. ha en påminnelse vid nästa besök så markera enligt nedan:

När en påminnelse är aktuell återkommer den tills Du tar bort den. Påminnelsen ser ut som nedan:

Du tar bort påminnelsen genom att klicka på JA eller trycka (Alt + J).

Under "Kontroller" med kan Du kontrollera påminnelser

Se vidare Påminnelselista.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data