Flerpl1.htm

Fler patientlistor:

Se även förslag på hur listan kan användas för ex. teamkonferens.

Varje patient kan bara tillhöra en kategori och eftersom det finns önskemål om att kunna lista patienter i flera olika grupperingar finns mölighet att göra flera olika listor.

Under 915 kan Du administrera dessa listor.

Här kan Du även skapa påminnelser av olika slag.

916

Nedanstående knappar gäller själva listorna:

918

Om Du håller muspekaren över verktygsknapparna ser Du vilka "snabbtangenter" som finns.

"Remisskrav" är en lista som finns från början. Den sköts s.g.s. automatiskt. Du kan, men bör inte, lägga till patienter där utom kanske påminnelser. Påminnelser som skapas från kalendern eller patientregistret läggs i den listan.

Du aktiverar påminnelser i Inställningar, Påminnelser.

För övrigt skapar du listor efter tycke och smak. En patient kan finnas med i hur många listor som helst, däremot bara en gång i varje lista.

Du kan sedan se vilka patienter som tillhör viss gruppering och hur många de är.

921 Skapar ny lista.

Ge listan ett namn. 922

För att sätta in patient i listan klickar Du på NY och väljer patient.

Du väljer lista med ... 919

Se vidare påminnelser.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data