Far2.htm

Inställningar FAR:

För att uskriften skall hamna rätt på Kommentus-blanketten kan Du ställa in topp- och vänstermarginal. Standardinställningar är som nedan.

1603


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data