Faktmall.htm

Mall för Faktureringsavgift:

Kan även användas för textruta även om man inte använder faktureringsavgift.

I Malleditorn kan Du skapa en mall för Faktureringsavgift.

Välj NY, ge mallen namnet "Faktureringsavgift" (inget annat namn duger).

Du kan sedan skriva en mall efter eget tycke, ex:

Om beloppet skall ingå i texten sätter Du in en "platshållare" = %kr%.

Spara mallen.

Texten hamnar på fakturan:


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data