Faktfri.htm

Fakturera/kvittera produkt eller tjänst:

Under 1397 på huvudmenyn kan Du skriva ut faktura/kontantkvitto som inte är knuten till patent/besök.

Detta är en enkel faktureringsfunktion, inte i klass med ett "riktigt" faktureringsprogram, men kan ändå fungera tillfredsställnade.

1207

Om Du klickar på "Välj adress" kan Du välja "Från": patientregister, läkarregister eller adressregister.

Väljer Du från adressregistret väljer Du dessutom "Kategori".

Väljer Du från patientregistret kan Du söka på efterman, förnamn eller adress. Välj sortering genom att klicka i kolumnhuvudet.

(Förfarandet skiljer lite mellan nätverks- och desktopversionen.)

1645

Givetvis kan Du även skriva in adress direkt i adressrutan, varje inmatning avslutas med Enter.

Markera om det gäller kontantfaktura eller inte. Är det kontant kan Du även ange "Kortbetalning". Bokföringen sker då på bankgiro i månadsrapporten.

Sedan är det bara att skriva i text och pris,
O.B.S! avsluta varje inmatning med Enter.

Med 1753 kan Du plocka från ett produktregister.

Faktfri.htm#Ff4

Det finns plats för kompetterande text på fakturan. Med 170 kan Du använda mallar som Du skapar i malleditorn. Mallens namn skall börja med "Fakt", ex. "Fakturatext".

2053

Faktfri.htm#Ff3

För Dig som redovisar moms:
Priserna skall vara inklusive moms och procentsatsen är den moms som läggs på priset före moms.

1208

Jag vet, Ni använder inte moms, men om någon gör det så är funktionen värdelös om inte momsrutan fanns, så låt Dig inte irriteras.

Det går även att "lägga på" moms, markera då Exkl. moms.

Utskrift och "godkännande" fungerar som för övriga fakturor. Du kan öppna och/eller kvittera fakturan under Arbeta med, Fakturor (Ctrl + F5).


Faktfri.htm#Ff1

Kreditera faktura:

Du kan åstadkomma en kreditfaktura genom att göra en ny faktura, lika den som skall krediteras, och markera Kreditfaktura. Du kvitterar sedan originalfakturan (om den inte är kvitterad) och kreditfakturan. Resultatet blir 0 (noll) i bokföringen.

1209

Fakturor utskrivna med denna funktion redovisas under "Försäljning" i månadsrapporten.

Om kontonumret inte passar i Din bokföring kan Du ändra kontonummer.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data