Fakt8.htm

Sammanställning fakturerade patientavgifter:

Under:
Arbeta med
      Fakturera patientavgifter

finns 23

VIKTIGT!

Du öppnar:

1398

Du anger tidsperiod och om även (ej fakturerade) frikortsbesök skall visas.

Klicka på 220

Du får en sammanställning:

1399

VIKTIGT!
Förutsättningen är att Du inte
tagit bort markeringen för fakturering av patientavgift i patientuppgifter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data