Fakt7.htm

Fakturasammanställning:

Om Du skrivit ut fakturor på patientavgifter till flera patienter till samma adressat, eg. företag eller försäkringsbolag, kan Du göra en sammanställning av dessa.

Under:
Arbeta med
      Fakturera patientavgifter

Finns .

Välj faktureringsperiod och klicka på OK.

Du får ut en sammanställning av fakturor till den valda adressaten under angiven period. Denna sparas inte och redovisas inte på något sätt, det görs i samband med utskriften av själva fakturan.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data