Fakt6.htm

Företagsinställningar - Fakturafot:
(Dina företagsuppgifter)

Normalt kommer klinikens uppgifter att hamna i fakturans sidfot.
Kanske sammanfaller inte Dina företagsuppgifter med uppgifterna om den klinik Du är verksam vid, eller vill Du ändra utseende och/eller placering på texten.

När Du skriver ut en faktura kan Du få Ditt företags uppgifter i sidfoten på fakturan

Från:
Arkiv
      Företagsinställningar - Fakturafot

kan Du bestämma om Du vill ha andra uppgifter än klinikens på fakturan

1233

Pricka i JA för "Använd på faktura". Givetvis måste Du skriva in aktuella uppgifter också. Fyll även i de uppgifter som ev. är gemensamma med kliniken, ex. telefonnummer, adress o.s.v.

Fyll i uppgifterna på den plats Du vill att de skall få på fakturan. Du måste även skriva ev. "ledtext", ex. "Bankgiro nnnn-nnnn", eftersom fälten inte är definierade i förväg

Fakt6.htm#FA1

Under:
Arkiv
      Företgsinställningar - Fakturafot

Om Du vill ha alternativt företag och adress på fakturor utan fakturafot (de flesta försäkringsbolag) så är det möjligt.

1678

Markera JA under "Använd ovanstående även i huvud".

Det är de fyra vänstra fälten i "fakturafoten" som kommer att användas i huvudet och innehållet i dessa måste därför vara adekvat för ändamålet.

1679


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data