Fakt5.htm

Fakturaadress:

Under denna flik i patientuppgifter

kan Du bestämma om patientavgifter skall faktureras, och i så fall på vilken adress.

Om Du markerar... Så visas...

Om Du klickar på "Visa adressregister" så visas alla faktureringsadresser.

Dubbelklicka på den önskade adressen eller, markera den och klicka på OK.

Du kan ändra uppgifter med .

Du kan ta bort en rad med .

Fakt5.htm#NA1

Finns inte adressen klickar Du på NY. Då öppnas ...

Du kan ange om företaget betalar administrativ avgift, hur mycket och om det är per besök.

Fyll i uppgifterna och klicka på .

Välj sedan önskad adress i listan.

Du använder sedan samma funktion som för att skriva ut postgiro .

finns i kalender, patientregister och besöksregister.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data