Fakt4.htm

Fakturera patientavgift:

Om Du vill skriva faktura på patientavgifter så använder Du samma funktion som för att skriva ut postgiro 311.

Valet finns i kalender, patientregister och besöksregister.

Skall fakturan skickas till annan än patienten kan Du ange fakturadress i personuppgifter. Skall Du sedan fakturera ett flertal patienter kan Du göra detta från "Fakturera patientavgifter".

Se även företagsuppgifter i fakturafot.

Klicka i Faktura 556

Vill Du utesluta något datum så kan Du bara klicka på detta.

Du kan, om Du vill, lägga på en faktureringsavgift:

1052

Du kan även använda en textmall som Du skapar i malleditorn.

1053

Resultatet blir:

1054

Fakt4.htm#F126

Du kan ha en extra textrad på fakturan om Du vill skicka med en upplysning av något slag.

Skapa en journalmall som heter Extrarad med den text Du vill använda.

Markera kryssrutan "Extrarad" så kommer texten med på fakturan.


Klicka sedan på 312 för att skriva ut.

Fakturan visas först på skärmen och Du skriver ut därifrån. När Du stänger bilden med fakturan får Du frågan Utskrift OK?. 555

Om Du svarar Nej sparas inte fakturan och det sker heller ingen bokföring.

Fakturan finns sedan under:
Arbeta med
      1331 Fakturor

Samma register som innehåller företagsfakturor.

Där kan Du titta på fakturan 245, skriva ut den igen om Du ex. måste skicka påminnelse, och det är även där Du "kvitterar" när fakturan är betald.

Du kan även kreditera faktura 1295.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data