Fakt3.htm

Fakturering av patientavgifter, Lista:

Se även Olika sätt att fakturera.

Under:
Arbeta med
     1330 Fakturera patientavgifter

kan Du visa en lista på patienter som skall faktureras annan betalare, d.v.s. de patienter som Du angivit i patientuppgifter att ett företag eller försäkringsbolag skall betala patientavgiften.

1028
Du anger årtal och klickar (om det behövs) på "Uppdatera lista". 1029

Markera patienten och klicka på 243 eller bara dubbelklicka på patienten. Du får då upp underlaget för fakturan på skärmen.
Vill Du utesluta något datum så kan Du bara klicka på detta.

O.B.S! Om Du sedan vill skriva fakturasammanställning skall "Faktura" vara markerad. 1097

Gå sedan vidare genom att klicka på 312.

Vill Du kontrollera besöken så klicka på .

1047 skriver ut fakturasammanställning på vald fakturamottagare.

Under 23 kan Du göra en sammanställning av besök som fakturerats valt företag.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data