Fakt2.htm

Fakturering:
Klicka på blå länkar för information!

1.
Hela beloppet, patientavgift och ersättning faktureras. Patienten och besöken knyts till ett "företag". Ingen redovisning sker till Landstinget av dessa besök! Det kan ex vara ett försäkringsbolag som betalar hela kalaset, Landstinget blandas inte in. Eller det kan vara ex. utlänska medborgare där deras ambassad betalar hela kostnaden.

2.
Patientavgiften faktureras och Landstinget betalar ersättning i vanlig ordning. Patientavgiften kan faktureras till patienten eller till annan betalare. Annan betalare kan vara ex. försäkringsbolag eller arbetsgivare som betalar patientavgiften. Du kan fakturera från en Lista när det är dags.

3.
Fakturera produkter eller tjänster utan patient/besök. Du kan fakturera ex. träningskort eller tjänster som Du utför som inte är knutna till en enskild patient.


När Du sedan fått betalt för en faktura kvitteras dessa via
Arbeta med
        Fakturor (Ctrl + F5)

Där skall fakturorna kvitteras, ingen annan stans!


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data