Fakt12.htm

Fakturera uteblivna besök:

Ett irritationsmoment är patienter som inte dyker upp på avtalad tid.

I SG-X kan Du fakturera uteblivna patientavgifter från besöksregistret.

Markera besöken Du vill fakturera:

186

Klicka på 311

Du kan, om Du vill, lägga på en faktureringsavgift:

1052

Du kan även använda en textmall som Du skapar i malleditorn.

1053

Resultatet blir:

1054

Fakt12.htm#F1

Du kan även ha en "extrarad" på fakturan med förklaring eller meddelande till mottagaren.

Under Verktyg, Mallar, Journalmallar, skapar Du en mall med namnet "Extrarad".
Skriv ex. "Avgift för besök Du uteblivit från. Återbud ej lämnat eller lämnat för sent."

När Du skriver ut fakturan, markera "Extratext":

2227

Resultatet blir:

2226


Ett tips är att skapa en prydlig fakturafot som talar om vem Du är och vart pengarna skall betalas:

1233


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data