Fakt1.htm

Knyta patient till företag:

För att registrera en patient på ett företag ("knyta" en patient till) måste först företaget registreras. Sedan går Du till patientuppgifter för den aktuella patienten och väljer fliken Diagnos/kategori/Grupp/Företag.

Du öppnar listan och väljer företag. Spara!

Det finns även möjlighet att knyta patient till företag i företagsfönstret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data