Fakt.htm

Fakturor:

Arbeta med, Fakturor på menyraden (Ctrl + F5).

Här kvitterar Du när fakturan är betald.
(eller "krediterar" fakturan)

O.B.S! att även fakturor på patientavgifter finns här.

246

Du ser vilka fakturor som är betalda = grönmärkta.

Du kan sortera genom att klicka i kolumnhuvudet. Pilen visar vilken kolumn Du sorterat på och om det är stigande eller fallande sortering. Det går även att begränsa med tidsperiod.

247 Kvitterar vald faktura, bokför densamma och märker den "grön". Programmet frågar efter bokföringsdatum. Se även hur Du kan välja bokföringskonto.


Fakt.htm#FK1

1295 "Krediterar" vald faktura.

tar bort markerad faktura.
O.B.S! att detta inte påverkar redovisningen, ingen "bokföring" görs. Funktionen är endast till för att rensa bort gamla, redan betalda, fakturor.

504 Uppdaterar listan.

979 återställer kolumner om det skulle bli något fel

492 Bifogar fakturan i ett mail.

1442 Sammanställning av utskrivna fakturor.

Under 1206 kan Du skriva ut faktura på produkter och tjänster som inte är knutna till patient/besök.

245 Visar vald faktura på skärmen och Du kan skriva ut den.

1744 Skriver ut specifikation på faktura.

2013 Kvittera självrisk.

Se Knyta patient till företag.

Ändra nummerserie fakturanummer.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data