FTLG.htm

Filer till landstinget, Gävleborg, Värmland:

När alla besök för månaden är registrerade skall Du skapa en fil till landstinget.

En god idé är att ta en säkerhetskopia innan Du börjar.

Från landstingsmenyn, Välj: 1365 Lägg på fil

SG-X går igenom besöken och skapar en fellogg om det finns några felaktigheter. När Du rättat felen (om det fanns några) kan Du skapa filen

FTLG.htm#FF1

När filen är klar går Du åter in på landstingsmenyn och väljer: Samlingsräkning.

Väl inne, välj: NY och ange datum t.o.m. (Du får även bekräfta bokföringsdatum).

Du kan sedan öppna samlingsräkningen för utskrift genom att dubbelklicka på räkningen i listan

Markera den nya samlingsräkningen i listan. Kicka på 1219 för att göra en elektronisk kopia (pdf-fil) av samlingsräkninen.

Nu skall det hela på något sätt över till landstinget. Om Du skall leverera på CD-skiva, gör som följer:
Sätt i en CD i brännaren.
Högerklicka på Start nere till vänster.
Välj: Utforska.
Enligt bilden nedan letar Du dig fram till c:\sgx32\data\send
Filen som skall skickas finns nu på höger sida.
Högerklicka på filen, välj: Skicka till och Diskenhet (CD)

Markera sedan mappen pdf på vänster sida (ovanför mappen send).
Högerklicka på den senaste samlingsräkningen (hö. sida) och skicka den till CD- enheten på samma sätt.
Nu är det dags att bränna CD'n (olika på olika datorer hur det går till).

Från landstingsmenyn väljer Du Granskningsprogram. Då öppnas det program som landstinget använder för att granska Din fil. Du importerar den fil Du just skapat. Det ger Dig möjlighet att se vilken information landstinget får och blir också ett kvitto på att filen är OK (om den går att importera).

1297

Från Landstingsmenyn, välj: Filer till landstinget.

473

För största möjliga ordning och reda kan Du flytta filen Du skickat från mappen send till mappen sent (skickade filer).

Om så skulle behövas kan Du även kopiera fil till valfri mapp.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data