Export.htm

Export:

Under textmenyn:
Arbeta med
      1387 Export

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Patienter för journalskrivning 54 Patientregister 1247 Export av åtgärder och taxekoder till textfil     1375 SoS patientregister   1175


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data