Exorg.htm

Exercise Organizer®:

Se EXORLIVE här >>>

O.B.S! Exercise Organizer finns inte längre. Företaget heter numera ExorLive AS och supportar inte tidigare versioner av Exercise Organizer

Exercise Organizer® ingår inte i SG-X. Däremot erbjuder SG-X ett gränssnitt mot Exercise Organizer som gör det lättare för Dig att skapa och hålla reda på Dina, eller rättare, patienternas övningar.

O.B.S! att ANTWORK data inte håller med support på Exercise Organizer®. Det som ANTWORK data ansvarar för är endast gränssnittet mot Exercise Organizer®.

Kanske är FYSIO-X, som finns i SG-X ett alternativ för Dig?

Exercise Organizer® marknadsförs av Exercise Organizer AS.
Tel: +46 73 67 27 472
E-post kim@exorg.se
Webb http://www.exorlive.com.

För att det skall fungera måste Du naturligtvis ha Exercise Organizer® installerat på Din dator.

Du öppnar Exercise Organizer® med 1557, under 586 febertermometern.

1558

En lista med patientens santliga sparade övningar visas.

NY öppnar Exercise Organizer® för att skapa ny övning till patienten.

392 öppnar den övning Du markerat i listan. Du kan ändra och skapa ny övning (Du kan även dubbelklicka i listan).

raderar markerad övning. Bara länken i SG-X raderas. Vill Du ta bort övningen helt måsta Du även radera den i Exercise Organizer®.


ptwin.htm#Pt1

Varför krångla till det med ett extra gränssnitt när man lika gärna kan öppna Exercise Organizer på vanligt sätt för att skapa övningar?

Det beror ju lite på hur man arbetar.

1.)
Om Du arbeter från kalendern behöver Du aldrig gå in i något patientregister och söka efter patienten, sedan söka rätt på övningen Du vill titta på. Du bara markerar patienten i kalendern, klickar på 1557 och dubbelklickar på övningen eller väljer NY.

2.)
Du behöver aldrig bekymra Dig om att skriva in patientuppgifter i Exercise Organizer®, det sköts av SG-X.

3.)
Om Du vill, se
inställningar, kan Du få länkar till bilderna direkt i journalen, på samma sätt som med andra status. Du kan direkt öppna den aktuella övningen från journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data