ExJourn.htm

Extern journalskrivning:

Det finns möjlighet att lämna journalskrivning till sekreterare eller skrivbyrå.

Sekreteraren erhåller ett speciellt program för att skriva journalanteckningar.

Du exporterar patientuppgifter på de patienter som är aktuella till en fil som lämnas till sekreteraren tillsammans med ex. ljudband eller annat media med Din intalade journaltext.

Sekreteraren importerar patientuppgifterna och skriver texten i det speciella programmet och exporterar sedan utskrifter till en fil som Du i Din tur importerar i Ditt SG-X.

Ring eller skriv till ANTWORK data för mer info eller för att få det särskilda programmet för extern journalskrivning.

Se Export av patientuppgifter
Import av journalanteckningar


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data