Err3343.htm

Runtime error 3343, Unrecgonized database format:

884

En databas har blivit felaktig. Vilken databas det rör sig om ser Du i meddelandet (här understruket med rött). Anteckna det som är understruket och klicka på OK

O.B.S! att P_list.mdb här bara är ett exempel. Du måste titta i ddet aktuella meddelandet för att se vilken databas det gäller.

Om Du trillar ur SG-X så starta det igen.

Se vidare här hur Du reparerar databas..

Om problemet med databasen är av den arten att Du inte kommer in i SG-X, gör som följer:
Klicka på Start nere till vänster.
Välj Program (ev. "Alla Program").
Välj SG-X.
Välj sgxtools.
Där kan Du reparera databas utan att starta SG-X.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data