Err13.htm

Error 13, Type missmatch:

Detta fel har visat sig kunna ha samband med program som utför automatisk back-up.

Med Seagate extern hårddisk följer ibland med ett program som heter BounceBack.

Detta program har, säkert i ett fall, genererat Error 13, Type miss match.

Se även McAfee som kan orsaka problem.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data