Eq5d.htm

EQ-5D:

Under:
586 Febertermometern
      1541 EQ-5D

 

Hur enkäten ser ut är väl allom bekant:

1542

 

Du anger datum och om det är ett inkomst eller slutstatus.
Uppföljning kommer inte att synas i statistiken.

2115

 

Du klickar i markeringarna och "Index" räknas ut:
Se beräkning av Index >>>

1543

Eq5d.htm#EQ1

Du kan även fylla i om patienten är rökare.

1973

Rökning finns även separat under 586 och 2027 Rökning.


Du kan fylla i BMI.

1974

Klicka på 499 för att beräkna BMI.

BMI finns även under: 586 Febertermometern
    992 Måttstatus
        993 Body Mass Index (BMI)


 

Knapparna nedan skiftar mellan "Index" och "VAS": (Ctrl + L).

1544

 

VAS-skalan visas på skärmen:

1545

 

Du klickar in värdet på skalan:

1546

 

Du kan även skriva in värdet och trycka (Enter):

1547

 

När Du sparar skapas en länk i journalen.

Finns tidigare enkäter sparade finns de under:

372

(Ctrl + P) skriver ut bilden på skärmen. För att skriva ut både 'Index' och 'VAS', tryck (Ctrl + P), (Ctrl + L) och (Ctrl + p) igen.

Om VAS-skalan blir för klen (tunna eller inga linjer) prova att öka linjevidd.


Verktygsknappar:

OK Sparar och stänger (F12) 1395 Ny (Ctrl + N) 6 Spara (Ctrl + S) Skriv ut (Ctrl + P) Skrivar ut tom blankett  386 Skiftar till 'Index' (Ctrl + L) 1548 Skiftar till 'VAS' (Ctrl + L) 1549 Tar bort aktiv EQ-5D Jämför första och senaste mätning Visar hjälp (F1)


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data