Drugs.htm

Läkemedel:

I patientregister och kalender under:
560 Fler patientrelaterade val
      1562 Läkemedel (Ctrl + Alt + L)

I journalen direkt under 1562 Läkemedel (Ctrl + Alt + L)

... finns läkemedelslista och e-Recept.

1561

Listan talar väl för sig själv.

Under inställningar kan Du ange om Du vill att ordinerade läkemedel skall skrivas in i journaltexten. (gäller endast om förskrivning sker via e-Recept)

NY   Nytt läkemedel (Ctrl + N)
  Skriver ut listan (Ctrl + P)
477   Förhandsgranska utskrift (Ctrl + H)
1559   Öppnar e-Recept (Ctrl + Alt + L)
  Sparar redigering (Ctrl + S)
  Redigerar narkerad rad (Ctrl + E)
  Tar bort markerad rad
  Inställningar
  Visar hjälp (F1)
  Stänger fönstret (F12)
 


Drugs.htm#D3

Redigera läkemedelslistan:

Klcka på (Ctrl + E) så kan Du redigera markerad post i listan.

1663

Du sparar ändringarna med (Ctrl + S).


Drugs.htm#D1

Alfa e-Recept:

1559 (Ctrl + Alt + L) kopplar upp mot Alfa e-Recept.

Här kan Du se om trafiken fungerar i systemet med elekroniska recept.

Förutsättningar:
Du skall uppge förskrivarkod och personnummer i administrera användare.
Du skall vara registrerad användare på e-Recept.

Användarvillkor på Alfa e-Recept's hemsida.

Se även Alfa e-Recpt's användarmanual.

Förskrivare som önskar förskrivningsrättigheter i e-Recept ska fylla i ett avtal för förskrivare som tas med till närmaste Apotek.

Se vidare apotekets hemsida.

Apotekets avtal för förskrivare


Drugs.htm#D2

Svar från e-Recept saknas:

Om Du får detta meddelande har inget svar kommit från e-Recept. Om Du skrivit ut recept på papper istället för att skicka det elektroniskt får man i dagsläget inget svar från e-Recept.
Det blir då ingen post i läkemedelslistan och heller ingen anteckning i journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data