Dri.htm

Disability Rating Index (DRI):
Se även utvärdering per remiss och DRI statistik.

Under "febertermometern" , klicka på 946 eller tryck Ctrl + Alt + R.

Disability Rating Index, (DRI), ett sätt att mäta patientens upplevda funktionsförmåga.

Läs: Användarinformation

Disability Rating Index, (DRI), är ett frågeformulär med 12 frågor om patientens fysiska kapacitet i stigande svårighetsgrad. Var ock en av frågorna besvaras genom att makera en uppskatting på en VAS-skala.

949
Dri.htm#DRI1
947

Lämpligt är väl att börja med att skriva ut frågeformuläret och ev. patientinstruktion till patienten.

Patienten fyller i frågeformuläret med hjälp av patientinstruktionen. Du mäter sedan "svaren" med linjal och antecknar resultaten på formuläret.

Klicka sedan på NY.

948

Fyll i resultaten och spara. Du kan markera om det är ett "ingångsstatus", uppföljning (under behandlingens gång), eller ett slutstatus. Det blir en länk i journalen på samma sätt som övriga status.

Du kan ange om patienten är "akut" eller inte. O.B.S! att Du inte bör ändra detta under en behandlings gång, d.v.s. mellan ingångs- och slutstatus. Då fungerar inte urvalet på det kriteriet i statistiken på DRI. 1021
Dri.htm#DRI2

1390 Skriver ut frågeformuläar till patienten (Ctrl + F).

451 Skriver ut patientinformation (Ctrl + I).

990 Visar användarinformation.

Se även utvärdering per remiss och DRI statistik.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data