Dokbevakning.htm

Dokumentbevakning:

Du kan sätta dokumentbevakning på följande dokument:

Röntgenremiss
Hänvisning sjukvårdande behandling
Rekvisition journalhandlingar
Konsultremiss

Förutsättningen är att Du markerat "Bevaka detta dokument" när dokumentet skapades.

I Inställningar för dokumentbevakning kan Du ange om detta skall vara förvalt. Där kan Du även ange när varning skall uppträda.

Under:
      Kontroller
            1565 Dokumentbevakning
kan Du öppna en lista med bevakade dokument.

1566

Du kan välja att visa bara bevakningar som lagts i Din egen klinik eller i samtliga.

Du kan även välja att visa endast de som passerat datum för bevakning med utgångspunkt från Inställningar.

Du kan sortera listan stigande eller fallande genom att klicka i resp. kolumnhuvud.

Öppnar marketat dokument (Enter) eller dubbelklick.

1567 tar bort bevakningen på markerat dokument (Delete).

54 öppnar journalen (Ctrl + J).

1426 söker i bokningskalendern (Ctrl + D).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data