Diagnos3.htm

Diagnos till journal:

Om Du satt diagnos(er) på patienten i patientuppgifter kan Du skriva in dessa i journaltexten under 560 (Fler patientrelaterde val), 1325 (Diagnoskoder till journal) (Ctrl + D).
Texten som hamnar i journalen, ex:

Diagnos(er) enl. ICD10: G442, M530


KVÅ'er till journal:

Du kan sätta in senaste KVÅ'er i journaltexten under 560 (Fler patientrelaterde val), 2209 (KVÅ'er till journal).
Texten som hamnar i journalen, ex:

KVÅ(er):

AU010 Allmän skattning av behov eller funktionsförmåga
DA023 Blockad i smärtbehandlande syfte
DU010 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv
ZV206 050-059 minuter


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data