Diagnos1.htm

Lathund diagnoser:

Se även söka diagnoskoder.

Huvud, Käke, Cervikal Thorakalrygg
Lumbalrygg Bäcken
Skuldra Armbåge, Hand
Höft Knä
Fot Övrigt

Diagnos1.htm#D3

Huvud, Käke, Cervikal

M 43.6 Tortikollis (nackspärr)
M 50.0 Diskbråck i halskotpelaren med
myelopati
M 50.1 Diskbråck i halskotpelaren med
radikulopati
M 50.2 Annat diskbråck i halskotpelaren
M 50.3 Annan diskdegenration i
halskotpelaren
M 50.9 Disksjukdom med halsryggssmärtor,
ospecifierad
M 53.0 Cervikokranialt syndrom
M 53.1 Cervikobrakialt syndrom
M 54.2 Cervikalgi
M 79.0 Mjukdelsreumatism
M 79.1 Myalgi
M 99.0A Segmentell dysfunktion i
halsryggen
M 99.1A Segmentell hypermobilitet/
instabilitet i halsryggen
S 03.0 Luxation eller diskdisplacering
i käkled
S 13.4 Distorsion i halskotpelaren
(Whiplash)
R 42.9 Yrsel
G 43.0 Migrän
G 44.2 Spänningshuvudvärk
G 54.0 Toraxapertursyndrom (TOS)

Back to top


Diagnos1.htm#D4

Thorakalrygg

M 41.9 Skolios, ospecificerad
M 45.9 Pelvospondylit (Mb Bechterew)
M 47.9 Spondylos
M 54.6 Smärtor i bröstryggen
M 79.0 Mjukdelsreumatism
M 79.1 Myalgi
M 81.9 Osteoporos
M 99.0J Segmentell dysfunktion i
bröstryggen
S 22.3 Revbensfraktur
S 23.3 Distorsion i bröstryggen
G 54.0 Toraxapertursyndrom (TOS)
R 07.4 Bröstsmärta

Back to top


Diagnos1.htm#D5

Lumbalrygg

M 43.0 Spondylolys
M 43.1 Spondylolistes
M 47.9 Spondylos
M 48.0 Spinal stenos
M 51.1 Lumbago-ischias pga
diskbråck med radikulopati
M 54.4 Lumbago-ischias ej
orsakad av diskbråck
M 54.5 Lumbago
M 79.0 Mjukdelsreumatism
M 79.1 Myalgi
M 99.0K Segmentell dysfunktion i
ländryggen
M 99.1K Segmentell hypermobilitet/
instabilitet i ländryggen
S 33.5 Distorsion i ländkotpelaren

Back to top


Diagnos1.htm#D6

Bäcken

M 45.9 Pelvospondylit
M 46.1 Sacroiliit
M 79.0 Mjukdelsreumatism
M 79.1 Myalgi
M 99.0 Segmentell dysfunktion
S 33.6 Distorsion i sacroiliacaleden

Back to top


Diagnos1.htm#D7

Skuldra

M 24.4 Recidiverande luxation och
subluxation i led
M 24.5 Kontraktur i led
M 75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled
M 75.1 Supraspinatussyndrom
M 75.2 Bicepstendinit
M 75.4 Impingementsyndrom i
skulderled
M 75.9 Sjukdomstillstånd i
skulderled, ospecificerat
M 79.0 Mjukdelsreumatism
M 79.1 Myalgi
S 42.2 Fraktur på övre delen av
humerus
S 43.0 Luxation i skulderled
(glenohumeralled)
S 43.4 Distorsion i skulderled
(ligament eller rotatorcuff)
S 43.5 Distorsion i akromioklavikularled
S 43.6 Distorsion i sternoklavikularled
S 46.0 Skada på sena i rotatorkuffen i
skulderleden
S 46.1 Skada på muskel eller sena
tillhörande biceps långa huvud
S 46.2 Skada på muskel eller sena på
andra delar av biceps
G 54.0 Toraxapertursyndrom (TOS)

Back to top


Diagnos1.htm#D8

Armbåge-hand

M 77.0 Medial epikondylit
M 77.1 Lateral epikondylit
M 77.2 Periartrit i handled
M 79.0 Mjukdelsreumatism
M 79.1 Myalgi
M 99.8 Biomekanisk dysfunktion i
perifer led
S 50.0 Kontusion på armbåge
S 52.5 Fraktur på nedre delen av
radius (Colles, Smiths)
S 53.4 Distorsion av armbåge
S 54.0 Skada på nervus(n) ulnaris
i underarmsnivå
S 54.1 Skada på n medianus
S 54.2 Skada på n radialis
S 56.8 Skada på muskel/sena på
underarmsnivå
S 60.2 Kontusion på andra delar
av handled-hand
S 62.8 Fraktur på andra och icke
specificierade delar av handled-hand
S 63.5 Distorsion i handled
G 56.0 Karpaltunnelsyndrom

Back to top


Diagnos1.htm#D9

Höft

M 16.9 Höftledsartros
M 24.5 Kontraktur i led
M 70.6 Trokanterbursit eller
trokantertendinit
M 76.0 Gluteal tendinit
M 79.0 Mjukdelsreumatism
M 79.1 Myalgi
S 72.0 Kollum femorisfraktur
S 72.1 Pertrokantär fraktur
S 73.1 Distorsion i höft
S 74.0 Skada på n ischiadicus
i höft-lårnivå
S 74.1 Skada på n femoralis
i höft-lårnivå
S 76.0 Skada på muskel och
sena i höften
S 76.1 Skada på quadricepsmuskeln
eller dess sena
S 76.2 Skada på adduktormuskel
eller dess sena
S 76.3 Skada på bakre muskelgruppen
i låret
G 57.1 Meralgia parestetica

Back to top


Diagnos1.htm#D10

Knä

M 17.9 Knäledsartros
M 22.0 Recidiverande luxation
av patella
M 22.1 Recidiverande subluxation
av patella
M 22.2 Sjukdomar i femuropatellarleden
M 23.2 Förändring av menisken orsakad
av gammal ruptur
M 23.3 Meniskförändringar.
Diskdegeneration av menisk
M 23.5 Kronisk instabilitet i knäled
M 23.6 Annan spontan bristning
i knäligament
M 76.3 Iliotibial band syndrome
M 76.5 Patellatendinit
M 79.0 Mjukdelsreumatism
M 79.1 Myalgi
S 82.1 Fraktur på proximala tibia
eller på tibiakondylerna
S 83.2 Meniskruptur
S 83.4 Distorsion av knäets mediala
eller laterala kollateralligament
S 83.5 Distorsion av knäets främre
eller bakre korsband
S 83.6 Luxation och distorsion av knäets
leder och ligament, ospecificerat

Back to top


Diagnos1.htm#D11

Fot

M 72.2 Plantarfasciit
M 76.6 Akillessenetendinit
M 76.8 M tibialis anterior syndrom
eller m tibialis posteriortendinit
M 77.4 Metatarsalgi
M 79.0 Mjukdelsreumatism
M 79.1 Myalgi
S 82.5 Fraktur på medial malleolen
S 82.6 Fraktur på laterala malleolen
S 82.8 Fraktur på andra specificerade
delar av underben, t ex bimalleolar
S 86.0 Skada på akillessenan
S 92.9 Fraktur på fot med undantag av
fotled, ej specificerad
S 93.2 Ruptur av ligament i fotled och fot
S 93.4 Distorsion i fotled
S 96.8 Skada på andra specificerade muskler
och senor i fotleds- och fotnivå
G 57.3 Lesion av n fibularis, peroneuspares
G 57.5 Tarsaltunnelsyndrom
G 57.6 Lesion av n plantaris,
Mortons metatarsalgi

Back to top


Diagnos1.htm#D12

Övrigt

M 06.9 Reumatoid artrit, ospecifikt
M 19.9 Artroser, ospecifikt
M 24.1 Andra sjukdomar i ledbrosk
M 24.2 Sjukdomar i ligament, instabilitet i led
beroende på gammal ligamentskada
M 24.4 Recidiverande luxation och
subluxation av led
M 24.5 Kontraktur i led
M 25.5 Ledvärk
M 35.7 Hypermobilitetssyndrom
M 40.0 Hållningskyfos
H 93.1 Tinnitus
G 44.2 Spänningshuvudvärk
R 42.9 Yrsel och svindel

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data