Datumkoll.htm

Datumkontroll:

Datumkontrollen accepterar fyra format:

YYMMDD,
YY-MM-DD
SSYYMMDD

eller
SSYY-MM-DD.

Du rekommenderas starkt att använda det första, sex siffror, YYMMDD och sedan trycka Enter. Det formaterar datum till SSYY-MM-DD. Du slipper skriva så mycket. SG-X vet hur många dagar det finns i en månad så om Du skriver 070431 så formateras det till 2007-04-30. (Bekvämt, eller...?)

Alla fyra formateras till: SSYY-MM-DD.
O.B.S! att de två första inmatningsformaten bara fungerar från 1951-01-01 till 2050-12-31. Tidigare eller senare datum måste anges med sekel (format 3 eller 4).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data