Dagschema.htm

Utskrift dagschema:

Under:
Utskrifter
      Dagschema

Kan Du skriva ut dagschema (telefonlista) för flera kliniker samtidigt.

Välj datum och antal kopior Du vill ha.

Dubbelklicka i den vänstra rutan på den/de kliniker Du vill ha med.

Klicka på (Ctrl + P).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data