Dagkal.htm

Dagkalender:
(Anpassad för talsyntes)

Under Arbeta med finns 1495 (Ctrl + F3)

Det är en kalender som visar endast en dag i taget, främst avsedd för att användas tillsammans med talsyntes. Det hela skall kunna skötas från tangentbordet utan bildskärm.

1496

Kalendern visar endast tid, patientens namn, om besäk är registrerat samt frikort/betlt.

Tangentfunktioner:

F1 Visar Hjälp
Alt + F4 Stänger Hjälpen
F5 Bakåt en dag
F6 Framåt en dag
F7 Meddelanden
Delete Raderar bokning + ev. registrerat besök
Home Dagens datum
Tab Talar om vilken dag som visas
Tab igen Åter till kalendern
F2 Visar patientiformation
F2 igen Stänger patientiformation
F3 Visar Extratext
F3 igen Stänger Extratext
Alt + S Öppnar Signeringslista
Ctrl + F Öppnar Frikort
Ctrl + K Skriver ut Patientkvitto
Ctrl + J Öppnar Journalen
Ctrl + R Registrera besök
Ctrl + B Visar patientens besök
Ctrl + Alt + B Visar alla besök
Ctrl + A Patientanteckning
Ctrl + Alt + P PSFS
Ctrl + Alt + R DRI
Ctrl + Alt + W Enkel VAS-skala
Ctrl + F2 Öppnar patientregistret
F12 Stänger kalendern
Ctrl + F12 Stänger alla öppna fönster


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data