CopyText.htm

Kopiera text, Allmänt
(Windows stndard)

För att kopiera en text markerar Du texten med musen.

Tryck sedan (Ctrl + C) (kopiera).

Placera sedan markören där Du vill sätta in texten.

Tryck Tryck (Ctrl + V) (klistra in).

Märk att (Ctrl + X) "klipper ut" text, d.v.s. tar bort (men kopierar) texten Du markerat och Du kan sedan "klistra in" den med (Ctrl + V).

(Ctrl + Z) "ångrar" den senaste operationen


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data