Const.htm

Constant Score (skuldra):

Under:
febertermometern
     Scores
        2057 Constant Score

Efter önskemål finns ett instrument för utvärdering av skudrans funktion. Instruktionerna till scoren är inte riktigt konsekventa och deras poängberäkningsnyckel (från VAS till Constant) är inte helt linjär men använder man samma instrument vid upprepade mätningar så funkar det väl ändå.

 


På VAS-skalan kan Du antingen klicka in värdet ...

2054


eller skriva in värdet vid SUMMA VAS.

2055

SG-X räknar ut Constant-poängen automatiskt.


Styrkan skriver Du in de tre värdena i Kg och SG-X räknar om det till Pounds ( 1 pound = 453,59237 gram).

2056


Const.htm#C01

Verktygsknappar:

NY Ny score (Ctrl + N)

848 Förhandsgranska (Ctrl + F)

220 Skriver ut (Ctrl + P)

1219 Sparar som PDF-fil (Ctrl + D)

386 Skriver ut tomt formulär (Ctrl + T)

Sparar statuset (Ctrl + S). Det finns då som en länk i journalen.

Raderar Status

Visar info om Constant Score (Ctrl + i)

Visar Hjälp (F1)

Stänger fönstret (F12)


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data