Chkexkal.htm

Sök lediga tider i extrakalender:

Om Du skall boka in tid i en extrakalender kan Du kontrollera lediga tider.

Högerklicka på datum för den dag Du vill kontrollera. 1474
 
Dubbelklicka på den kalender Du vill kolla, eller markera med piltangenter och tryck Enter. 1412
 
Grönt = lerdigt, Rött = upptaget.
 
Vit markering innebär att motsvarande tid inte finns i extrakalendern.
1471

O.B.S! att markeringen endast är temporär. Så snart kalendern uppdateras på skärmen försvinner markeringarna.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data