Chkdagant.htm

Kontollera dagens notat:

I bokningskalendern kan Du kontrollera dagens journalnotat.

Klicka i datumrutan och välj "Dagens kontakter".

1595

 

Du får upp en lista över dagens bokningar:

1594

Du ser om besök är registrerat (= åtgärdskod), om notat är skrivet samt om notatet är signerat.

Du kan öppna patientens journal genom att dubbelklicka på patienten.

Du stänger listan genom att klicka i kolumnhuvudet eller tryck (F12).

1596


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data