ChBetBes.htm

Ändra registrerat (och betalt) besök:

Om ett besök är registrerat som betalt är patientavgiften permanent bokförd. Om Du ändrar besöket så att patientavgiften ändras uppstår en diff mellan månadsrapport och bokföringsunderlag. Därför kan det i detta läge vara klokt att ta bort betalning innan man ändrar.

Detta gäller kanske ffa. ändring mellan frokort och EJ frikort för sjukgymnasternas del eftersom sjukgymnaster i övrigt oftast har samma patientavgift för alla typer av besök. O.B.S! även ändring till/från taxekod 11.

För övriga vårdgivare kan det se mer komplicerat ut = tag för vana att ta bort betalningen före ändring.

O.B.S! När Du ändrat besöket, kontrollera att resultatet blev rätt!


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data