Catch.htm

"Fånga" patient:

I kalender, patientregister, väntelista och sökfönstret kan Du "fånga" en patient.

Du fånga "fångar" med 1367.

Det innebär att Du får patienten med Dig i muspekaren för att ex. boka in i kalendern eller göra val under 1598 på huvudmenyn.

Under 1598 finns:

Kopplar 'loss' patienten Öppnar journal 54 Läkemedelslista och e-Recept 1562 Bokningar och besökshistorik 1426 Övriga status och dokument 966 Registrerade besök 55 Patientanteckning 173

Catch.htm#C1

För att "koppla loss" patienten klickar Du på .

Under Inställningar, Patientregister kan Du bestämma om patienten skall "fångas" direkt när Du söker patienten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data