Bwin.htm

Skifta fönster:

På de flesta ställen i SG-X kan Du med (Alt + F) öpppna en ruta som visar öppna fönster i SG-X.

Välj fönster med piltangenter upp-ned och tryck Enter eller dubbelklicka på det fönster Du vill öppna.

Minimerade fönster kommer att normaliseras när de öppnas.

(Ctrl + F12) stänger alla öppna fönster.

(Alt + F) eller (Esc) stänger fönstret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data