Brev.htm

Brev/Intyg:

Under 560 Fler pateintrelaterade val
    1506 Blanketter (Alt + A)

Kan Du välja BREV/INTYG

1576

Om Du väljer NY finns två varianter, största skillnaden är formatet på utskriften:

1.) 1998

Den vanliga anteckningar som lämpar sig för lite längre utläggningar. Du kan använda mallar. Utskriften ser ut ungefär som journalutskriften. (Ctrl + B)

2.) 1997

En mindre skrivyta som lämpar sig för att använda mallar som Du kan komplettera med text. Utskriften görs med brevhuvud inkl. ev logotype och brevfot. (Ctrl + F)

 

 

öppnar markerat dokument (typ 1). (Ctrl + E)

1996 öppnar markerat dokument (typ 2). (Ctrl + O)

O.B.S! att Du kan öppna ett brev i vilket format Du önskar.

tar bort markerat dokument.

När Du sparar dokumentet skall Du ge det en lämplig benämning.

Typ 1:

Du kan skapa mallar för olika brev och intyg, se här >>>

Det finns ett par exempel installerade och Du plockar fram Dina mallar under 170 (Alt + M).

När Du skriver ut mallar och/eller intyg kommer underskrift automatiskt med på utskriften.

Typ 2:

Du kan göra inställningar för utskriften under .

1999

 

2000

Du fyller i de uppgifter Du vill ha i brevfoten.

170 hämtar mallar. (Ctrl + M)

skriver ut brevet. (Ctrl + P)

Du kan välja om brevet skall adresseras till patienten, remittenten eller ingen adress.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data