Bpraktik.htm

B-praktik (arvodestyp B):

Hämtat från FPSS medlemsbrev november 2012:

Regler för B-praktik:

Som FPSS i medlemsbrev informerade om för ett par år sedan, planerade SLL att i enlighet med en prejudicerande dom från 1998, börja tillämpa en striktare tolkning för hur mycket assisterande personal man behöver ha för att räknas som B-praktik. Enligt domen krävs 10 timmar/vecka/sjukgymnast, medan man tidigare haft en generösare praxis med 10 tim/ mottagning. Så vitt vi vet har man dock inte börjat använda den nya policyn - förrän nu, när många mottagningar blir av med vårdavtalen och åter ska börja arbeta på sina etableringar. Enligt vår uppfattning blir det orimligt, framförallt för större mottagningar med många sjukgymnaster, att kunna uppfylla detta krav innebärande en heltids assistent per 4 sjukgymnaster. Vi har framfört konsekvenserna av en sådan policy till HSF, med en önskan att de skall se över beslutet. Juridiskt sett finns dessvärre, enligt LSR service, inte mycket att göra om SLL väljer att framhärda sin tillämpning i frågan.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data