Bortbes.htm

Ta bort registrerat besök:

Det kan förekomma att Du behöver "Ta bort" något besök med , ex:
En patient besöker dig en eller några gånger. Så får Du besked från ARV att "patienten finns inte" eller liknande. Det visar sig kanske att patienten i själva verket var utlänning (ej skriven i sverige). Patienten behöver ett intyg för att Du skall få betalt men Du kan inte få tag i patienten och patienten hör (naturligtvis) inte av sig. Du kommer alltså inte att få ersättning för Ditt arbete.
I ett sådant läge är det motiverat att ta bort besök(en) utan att "makulera" eller "sända på nytt".

O.B.S! Ta bort ev. betalning och kvitto innan Du tar bort besöket!


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data