Bokfsaml.htm

Bokföra samlingsräkning:

Samlingsräkningen bokförs i samband med att den produceras. Bokföringsdatum blir det datum Du anger i dialogrutan.

Du kan se bokföringsdatum på samlingsräkningen. Du kan ta fram gamla samlingsräkningar.

Det som bokförs är "Summa ersättningsanspråk" från samlingsräkningen.
Konto 3012 "Behandlingsersättning" krediteras med beloppet,
motkonto 1510 "Kundfordringar"

Kontanta patientavgifter bokförs i samband med att Du markerar att patienten betalt eller skriver ut kvitto till patienten.

Om kontonummer inte överensstämmen med Din kontoplan kan Du ändra kontonummer.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data