Bildj.htm

Bildjournal:

Ett verktyg för visuell dokumentation. Funktionen är nära släkt med smärtbilden.

Du öppnar bilden med 802 eller Ctrl + Alt + B.

Knappen finns under febertermometern 586.


Bildj.htm#Bi1

För att skapa en bild, välj NY (Ctrl + N). Du väljer sedan vilken bild (bakgrund) Du vill ha med 802.

803

Dubbelklicka på den bild Du vill använda.


Bildj.htm#Bi2

Du kan sedan använda symboler för att visuellt beskriva patientens tillstånd eller Din behandling.
Du kan välja vilka symboler som skall visas på menyn vid pilen.

804

Du kan rita raka linjer med 805.

Du kan rita krokiga linjer med 1107.
Detta är en klen ritfunktion. Du bör inte rita mer än absolut nödvändigt.

Du kan rita cirklar och ovaler med 823. O.B.S! att cirkelns centrum hamnar där Du först trycker ned vä. musknapp och att Du måste "dra" nedåt och till höger.

Du kan även skriva text direkt på bilden med 806.

Med 827 Kan Du rita ett diagram (typ Maitland)

826

828 åstadkommer Du med 829. Du trycker bara på den bokstav (tangent) Du vill ha och klickar in den i bilden. Du kan se på statusraden 830 vilken bokstav som är aktiv.

Med samma teknik kan Du åstadkomma inringade siffror och bokstäver. Använd 831 och välj bokstav med en tangent.


XXXX.Bildj#Bi3

Med 837 öppnar Du en tabell med specialtecken (Wingdings), som Du kan sätta in i bilden.

761

Dubbelklicka på det tecken Du vill använda.

Resultatet skulle ex. kunna bli.... Eller vad man vill....?

836

Bildj.htm#Bi4

Att tänka på:
Även om "bakgrunden" på bokstäver och specialtecken är transparent på bildskärmen är så inte fallet vid utskrift på papper, på gott och ont. Bokstävernas "bakgrund" kan skymma bild eller annan bokstav. Ex. P¹ skymmer P².

834

Eller ....

835

Bildj.htm#Bi5

753 eller (Delete) tar bort senast markerade symbol eller linje.

Du kan också använda "suddgummit" 764 och klicka på den symbol Du vill ta bort.
Se ang.
sudda symboler

Du kan också "blanka" hela bilden med 385 (Ctrl + X).

Med 378 (Ctrl + A) öpnnar Du en textruta om Du vill lägga text till bilden. Denna ruta används för mer omfattande text som överförs till klinikjournalen då Du sparar bilden.

379

I inställningar för bildjournal kan Du ange om Du vill ha texten till klinikjournalen. Du kan altså skriva daganteckning direkt i textrutan och behöver sedan inte öppna klinikjournalen.

Du sparar bilden (och texten) genom att klicka på eller OK (Ctrl + S eller F12). Du skall då ange ett datum:

380

Det normala är naturligtvis dagen datum men valet finns ifall Du vill lägga in gamla bilder som Du spart på papper.


Bildj.htm#Bi6

Om Du har tidigare bilder på patienten finns dessa i "Drop-down-boxen":

372

Finns det flera bilder kan Du snabbt bläddra med knapparna till höger om datumet:

812

Bildj.htm#Bi7

SG-X kan skapa en länk till bilden i journalen. Då kan Du öppna bilden därifrån. I inställningar kan Du ange om Du vill skapa länkar.

592 (Ctrl + Alt + W) sätter in en enkel VAS-skala i journalen.

(Ctrl + P) skriver ut bilden på skrivaren.

Om linjer och/eller symboler blir för tunna och inte skrivs ut ordentligt kan Du i Inställningar ändra "Linje Vidd" till ett större värde. Olika skrivare har olika upplösning och i och med det blir en linje olika tjock med olika skrivare. Ett värde mellan 1 och 5 borde vara tillfyllest.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data