Bilder.htm

Hantera bilder:

Du kan göra nya och redigera bilder som Du använder i SG-X, ex. använda Din Logotype i journal och brev.

Under:
Arbeta med
      1385 Bilder

347

Markera bildens namn, klicka på OK för att öppna bilden för redigering. klicka på för att ta bort bilden. En borttagen bild kan inte återskapas.

Angående själva redigeringen hänvisas till hjälpen i "Paintbrush" (MS Paint).

Bilden bör inte vara större än 273(bredd) gånger 77(höjd) pixels (19 x 49 mm) för logotype.

När Du sparar en ny eller redigerad bild måste den sparas i den katalog som SG-X finns i. C:\Installationskatalog\xxx.bmp (xxx = det namn Du ger bilden).

Om Du öppnar "ny.bmp" för att göra en ny bild skall Du genast ge den ett nytt namn och spara den innan Du börjar arbeta med den.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data