Betalt1.htm

Patientkvitto, Ändra utskriftsstatus:
Betalstatus, Ändra felaktigt:
Pg/Faturanummer, Ändra felaktigt:

Det fungerar på ung. samma sett i alla tre fallen som nämns ovan.

O.B.S! Fungerar inte med kontantfakturor!

Denna funktion bör användas med försiktighet!
Kanske behövs den om Du måste producera ett nytt kvitto åt en patient som tappat sitt eller något liknande, eller.....om Du behöver ändra betalstatus som blivit felaktigt.

Om Du tar bort kvittot med denna funktion kommer ingen bokföring av beloppet att ske varken vid borttagningen eller om ett nytt kvitto skrivs ut (d.v.s. om besöket redan är kvitterat som betalt).

Om Du ändrar betalstatus med denna funktion sker heller ingen bokföring. Normalt bokförs patientavgiften när Du ändrar betalstatus.

Välj 35 och leta sedan rätt på det kvitto ("Betalt") Du vill åtgärda och markera (så att det blir blått).

Klicka på 125 för att visa alla kolumner.

Flytta till höger i bilden till kolumnen "Pat_Kvitto" ("Betalt"). Klicka i den kolumnen på den markerade raden. Då visas...

322

Klicka i om Du vill markera kvittot som utskrivet eller inte, (Betalt eller inte betalt), klicka sedan på OK.

När det gäller Pg/Fakturanummer skall Du inte använda funktionen utan att veta vad Du gör. Kontakta gärna ANTWORK data istället!


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data