Betalt.htm

Betalstatus:

Du ändrar "betalstatus", anger om patienten betalt, genom att klicka på 212 i besöksregistret eller kalendern.

I kalendern kan Du även klicka i rutan för betalstatus så öppnas fönstret för betalstatus

159

211

O.B.S. att om patienten inte betalt öppnas fönstret med JA markerat och tvärt om. Detta för att kunna hantera funktionen snabbt. Öppna fönstret, tryck Enter, så är besöket merkerat som betalt.

Samtidigt bokförs beloppet i månadsrapporten.

O.B.S! att beloppet bokförs enligt Kvittensdatum.

Om Du markerar samma dag Du får pengarna behöver Du inte tänka på det. Om Du markerar en annan dag skall Du i princip ange det "kvittensdatum" Du fick pengarna, d.v.s. ändra kvittensdatum till den dag pengarna flöt in.

O.B.S! att om Du skall "ta bort" betalning kan Du inte ändra datum. Datum är då "låst" på det datum Du registrerat betalningen.

O.B.S! Om patienten betalar patientavgiften med kort, d.v.s. att pengarna kommer in på ett annat konto än "Kassa" kan Du ändra konto här. Avgiften bokförs då på det kontot i månadsrapporten.
Detta förutsätter att Du markerat funktionen i Inställningar, Debitering. I kalendern's betlastatusruta visas då K istället för $.

Se även kvittera i "klump".

Du kan förbestämma om besök skall registreras som betalt eller ej betalt. Om Dina patienter s.g.s. alltid betalar direkt är det lika bra att besöken registeras som betalda. Skulle då någon inte betala måste Du förstås ändra betalstatus. Du bestämmer hur det skall vara i inställningar.


Det finns ytterligare ett sätt att ändra betalstatus. Det skall bara användas om något fel uppstått. Den funktionen ändrar betalstatus utan att bokföra beloppet.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data