Besreg3.htm

Sammanställning besök:

I besöksregistret 55 kan Du se en sammanställning av besöken, klicka på statusraden.

128

Statusraden i besöksregistret innehåller uppgift om antal besök, ersättning, patientavgift, betalt och ev. skuld.

Om Du klickar på statusraden visas en uppställning per åtgärd.

2094

Du kan välja att gruppera efter Åtgärd eller Taxekod.

Det går även att väja % kronor eller % antal.

Allt baserat på den tidsperiod Du valt att visa.

Klicka på statusraden igen för att återgå till normal visning.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data