Besreg2

Besreg2.htm

Snabbregistrering:
(Direktregistrering)

Du "direktregistrerar" ett besök genom att dubbelklicka på patienten i kalender eller patientregister eller, klicka på .

Om inget besök är registrerat tidigare på patienten öppnas registreringsbilden = ingen direktregistrering.

När Du direktregistrerar ett besök får Du en kontrollfråga om Taxa och Åtgärd

237

Om det är OK, tryck Enter eller klicka på JA (Yes).

Om Du vill ändra, klicka på NEJ (No) så öppnas registreringsbilden och Du kan göra nödvändiga ändringar.

Om Du vill avbryta, klicka på Avbryt (Cancel).

På bilden ovan ser Du också att detta besök kommer att debiteras Wasa Förfäkring. Just den här patienten är alltså kopplad till ett "Företag".


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data