Besreg.htm

Besöksregistering:

GVR, se här >>>

Besöksregistrering GVR, se här >>>

För KIROPRAKTORER, se här >>>

Huvudsakligen registreras besök direkt från patientregistret eller kalendern genom att dubbelklicka på patienten

Besreg.htm#BRX100

Om patienten är "märkt" som rehabpatient skall Du ange besökstyp.

1757

Rutan syns bara om patienten är "märkt" som rehabpatient.
Om besöket trots allt inte är ett rehabbesök, patienten kanske samtidigt behandlas för annan åkomma, så skall Du ta bort markeringen.

Besreg.htm#BRX1

Du skall markera om det är ett nybesök eller återbesök

82 Om Du registrerar besöket som ett nybesök kommer datumet att utgöra början på senaste behandlingsomgång. När Du ex. öppnar besöksregistret för patienten kommer det att visas besök från och med detta datum till och senast registrerade besök. Dessa datum visas, och kan ändras, i patientuppgifter. Du kan även aktivera en varning som utgår ifrån datum för första besök.

Det är viktigt att registera nybesök även om det är en tidigare patient som återkommer. Nybesöket ger SG-X möjlighet att beräkna statistik på behandlingsserier, räkna akupunkturbehandlingar, DRI o.s.v. "Nybesök" kombinerat med avslut (sista behandling) är viktigt för att avgränsa behandlingsserier på ett riktigt sätt.

O.B.S! att Du måste markera "Nybsök" även om Du råkar ha en åtgärdskod som är benämnd nybesök.

Förväxla inte nybesök med "förstagångsbesök". Det senare är "första besöket i en planerad behandlingsserie" enligt Landstingets definition och ett sådant besök har i dag taxekod 11. Det anger Du i rutan för taxekod


83 Sedan om patienten har färdtjänst, om det är ett akutbesök, om patienten är värnpliktig eller häktad. Även om besöket faller under smittskyddslagen
Besreg.htm#BRX2

Utomlänspatient:

Normalt är detta registrerat vid inskrivningen och skall inte behöva ändras.

84

O.B.S. Om Du inte angivit postnummer i patientuppgifter kommer SG-X att tjata om utomlänspatient.

Om patienten är utomlänspatient kan Du med 85 öppna en lista över befintliga länskoder. Listan ser ut som nedan:

86

Du kan här även se vilka landsting som kräver remiss för att Du skall få ersättning. Denna lista kan vara inaktuell. Du måste själv uppdatera den då det blir ändringar i remisskraven.

Dubbelklicka på den länskod som är aktuell.

Besreg.htm#BRXX3

Endast om det är en privat behandling, som inte skall debiteras landstinget, avmarkerar Du "Landstingsbesök".

Om det är företags- eller försäkringspatienter som är knutna till företag skall "Landstingsbesök" vara markerad.

1087

Besreg.htm#BRX3

Åtgärd/kod/taxa:

Åtgärd-/taxekod hämtas normalt från föregående besök. Om det är ett nybesök eller föregående var ex. återbud föreslås den åtgärd-/taxekod som är satt som standard

87

Med 88 öppnar du en lista med åtgärder som nedan:

89

Dubbelklicka på önskad åtgärd.

Genom att markera "Visa alla" kan Du se även "gömda" koder

Ändra åtgärdskod/taxa.

Förklaringar

Besreg.htm#BRX4

Taxekod/patientavgift:

Åtgärd-/taxekod hämtas normalt från föregående besök. Om det är ett nybesök eller föregående var ex. återbud föreslås den åtgärd-/taxekod som är satt som standard.

90

Med 88 öppnar du en lista med taxekoder som nedan:

91

Dubbelklicka på önskad taxekod:

Ändra åtgärdskod/taxa.

Förklaringar

Besreg.htm#BRX7

Kontakttyp:

I vissa landsting skall kontakttyp registreras.

2001

I dom flesta fall blir det väl 'Mottagningsbesök'.

Besreg.htm#BRX5

Frikort:

2102

När Du markerat "Patienten samtycker till e-frikort" visas 2103

2103 är en "uthoppsknapp" som tar Dig till e-frikort.

Om patienten redan har ett gällande frikort registrerat i SG-X så visas det direkt här.

94

Om Du vill registrera frikort klickar Du på 88 så öppnas ett fönster för registrering av frikort

92

Om patienten betalar sista gången samma dag Du skriver ut frikort måste Du sätta Gäller fr.o.m. till dagen efter, annars uppfattar programmet det som att patienten har frikort idag.

Det är möjligt att "köra över" frikort och avgiftsbefrielse genom att kryssa i "Ej frikort". Detta för att Ni som arbetar privat, tillsammans med försäkringsanslutna, i nätverksversionen skall kunna regstrera patientavgift.

1897

O.B.S! Se Skåne


Besreg.htm#Br4

Avsluta behandlingsomgång:

224

Avsluta behandlingsomgång markerar besöket som ett avslut. Det är viktigt bl.a. för statistiken när det gäller behandlingsserier samt olika räkneverk när det gäller bl.a. akupunktur.

Se även Arkivera patient.


Besreg.htm#Brb6

Betalning:

Här markerar Du om patienten betalt. Om patienten betalt får Du en fråga om Du vill skriva ut kvitto när Du registrerar besöket.
Du kan även välja bokföringskonto. Se även
förvalt konto.

Se även Ändra betalstatus.


Besreg.htm#Br9

Du kan sätta en diagnos i samband med besöksregistreringen (Ctrl + D).

1910

I desktopversionen ändras diagnosen (huvuddiagnosen) därmed i patientuppgifterna.

I nätverksversionen påverkas inte patientuppgifterna utan diagosen Du väljer registeras endast på det aktuella besöket. Detta för att det i nätverksversionen händer att olika terapeuter behandlar samma patient för olika diagnoser.


Utförande enhet:

97

Den klinik, kombikakod, som registreras för besöket. Där visas också om besöket registreras för A- eller F-skatt och/eller om det är en tillfällig vikarie som utfört behandlingen. Inställningar för klinik och vikarie gör Du från Arkiv, Klinikinställningar


Besreg.htm#Br8

Terapiåtgärd: Nätverksversion

1533

Du kan här välja terapiåtgärd för besöket. Terapiåtgärden Du väljer hamnar överst bland patientens åtgärder. När Du snabbregisterar besök syns vilken åtgärd som registreras.


Besreg.htm#BrX6

Åtgärd enligt KVÅ:

För att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:26 om uppgiftsskyldighet till patientregistret måste atgärd registreras.

Detta gäller i första hand auktoriseade som redovisar till GVR och läkare!

Vid besöksregistrering skall Du registrera åtgärd enligt KVÅ 2010 (längst ner till höger i registreringsbilden).

1754

Om Du kan koden går det bra att skriva in den direkt i det vita fältet och trycka Enter. Om ingen text uppenbarar sig till höger finns inte koden.

Det finns plats för två åtgärder per besöksregistrering.

Om Du inte kan koden, klicka på 88 så får Du upp en lista att välja från.

1755

Besreg.htm#BrXX6

Där finns ett begränsat antal åtgärder. Vill Du se alla, markera 3 så får Du hela listan (dryga 9.000 åtgärder!).

Du sorterar listan genom att klicka i kolumnhuvudet. Du kan sedan söka i den valda kolumnen genom att skriva text i sökrutan. Tryck Esc för att flytta markören till sökrutan.

Du kan även markera 1760. Då visas de mest använda åtgärderna överst i listan. Varje gång Du väljer en åtgärd viktas den högre i sorteringen. Detta har Du naturligvis inte användning av innan Du hunnit arbeta ett tag med åtgärder.

Kom ihåg att detta är bara statistik, det är svårt att träffa helt rätt i detalj. Ibland får man nöja sig med något övergripande.


Remiss från:

98

Om patienten är länkad till en läkare och markerad för att ha remiss visas här doktorns Namn och kombikakod. Du skall inte ändra detta här utan det gör Du från patientuppgifter eller läkarregistret.

Om Du vill kontrollera om besök registrerats med remiss eller inte kan Du göra detta i patientformuläret. Det visas även när Du snabbregistrerar besök

1103


Besreg.htm#Br6

Redan registrerat besök:

Om Du vill ändra i ett redan registrerat besök kan Du bara dubbelklicka på besöket i besöksregistret. Du kan då utan vidare ändra ex. åtgärdskod och registrera besöket på nytt. Det som då händer är bara att den tidigare registreringen ändras.


Besök redan insänt:

Om besöket redan är insänt till landstinget så kommer arbetsbilden att innehålla uppgift om detta:

99

Det visas Kvittonummer, nummer på Sändning och Smlingsräkning och ett besöks-ID. Dessutom är på menyraden Registrera utbytt mot

100

Hela arbetsbilden är oåtkomlig, d.v.s Du kan inte ändra något. Det enda Du kan göra är att Makulera kvittot, Sända på nytt eller ta bort besöket.

Makulerar gör Du om Du sänt in ett godkänt kvitto men med felaktiga uppgifter. Ex. patienten kom med ett gällande frikort i efterhand och Du är bussig nog att åtgärda det. Då makulerar Du kvittot, och registrerar sedan ett nytt besök med de riktiga uppgifterna.

Sänder på nytt gör Du om det blivit något fel på kvittot så att det inte registrerats hos landstinget. Innan besöket registrerats får Du möjlighet att ändra det som varit felaktigt.

Tänk på att Du inte kan registrera om, eller registrera på nytt, ett besök som är mer än två år gammalt (SLL).

Se ta bort registerat besök.

729 kopierar personnummer till klippbordet.


Besreg.htm#Br7

Hitta ett kvittonummer:

För att hitta ett kvittonummer:

Klicka på 101 För att visa registrerade besök. Klicka på kolumnhuvudet ovanför kvittonummer för att sortera numren 102

"Scrolla" sedan fram till det nummer Du söker. Är det ett gammalt kvitto kanske Du måste visa ett tidigare år.

När Du hittat kvittot Du söker dubbelklickar Du på det för att öppna registreringsbilden.

103

Besreg.htm#Br1

Snabbregistrering:
(Direktregistrering)

Du "direktregistrerar" ett besök genom att dubbelklicka på patienten i kalender eller patientregister eller, klicka på 58

När Du direktregistrerar ett besök får Du en kontrollfråga om Taxa och Åtgärd

237

Om det är OK, tryck Enter eller klicka på JA (Yes).

Om Du vill ändra, klicka på NEJ (No) så öppnas registreringsbilden och Du kan göra nödvändiga ändringar.

Om Du vill avbryta, klicka på Avbryt (Cancel).

På bilden ovan ser Du också att detta besök kommer att debiteras Wasa Förfäkring. Just den här patienten är alltså kopplad till ett "Företag".


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data
Besreg.htm#Br2

Frikort:

Du kan registrera frikort från patientuppgifter. Det finns även möjlighet att registrera frikort i kalender och patientregister, under ikonen 95.

Då öppnas....

92

O.B.S. Vissa besök måste kanske registreras om. Om Du registerar frikort i efterhand, som omfattar redan registerade besök, så måste dessa registreras om.

Om patienten betalar sista gången samma dag Du skriver ut frikort måste Du sätta Gäller fr.o.m. till dagen efter, annars uppfattar programmet det som att patienten har frikort idag. Om patienten gör en delbetalning, Restbelopp upp till frikorts-gränsen, gäller samma sak. Frikortet gäller fr.o.m. dagen efter och Du registrerar besöket med adekvat taxekod (21 - 31)

O.B.S! Se Skåne.

O.B.S! För Västra Götalandsregionen är förhållandet annorlunda. Där räknas ett besök med "delbetalning" som frikortsbesök. Du gör som ovan: rgistrera frikortet "Gäller fr.o.m." = dagen efter och adekvat taxekod (21 - 31). Frikortet måste registreras i systemet innan fil till landstinget skapas!


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data
Besreg.htm#Br3

Avsluta behandlingsomgång:

Denna funktion är endast till för socialstyrelsens statistik

Avsluta behandlingsomgång kan dels ske genom att Du i registreringsbilden markerar

224

eller då Du flyttar en patient från "aktuella" till "arkivet" med: 5 (finns i patientregistret, kalendern och journalen).Du får då frågan om behandlingsomgången skall avslutas. Om Du svarar JA märks senast registrerade besök som det sista i en behandlingsomgång och det gör att det blir en "pinne" i statistiken till socialstyrelsen. Om Du skulle råka göra detta fler gånger så spelar det ingen roll eftersom bara det senaste besöket får "pinnen". Från registreringsbilden blir det däremot en "pinne" för varje besök Du markerar rutan för avslutad omgång.

Om Du först märkt besöket som avslut i registreringsbilden, sedan flyttar patienten till arkivet, och då svarar JA på avsluta omgång blir det ingen extra "pinne" om det var det senaste besöket som registrerats som "avslut".

När funktionen letar efter senaste besök sker det med utgångspunkt från innevarande år. Du kan få ett svar som: "Inget besök registrerat i år!". Det betyder att senaste besök kan ha skett året innan. Därför är det viktigt (om Du tycker att statistik till socialstyrelsen är viktig!?) att Du före årets utgång flyttar ut avslutade patienter till den "ej aktuella" listan.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data
Besreg.htm#Br5

Ta bort besök:

Det kan förekomma att Du behöver "Ta bort" något besök med , ex: En patient besöker dig en eller några gånger. Så får Du besked från ARV att "patienten finns inte" eller liknande. Det visar sig kanske att patienten i själva verket var utlänning (ej skriven i sverige). Patienten behöver ett intyg för att Du skall få betalt men Du kan inte få tag i patienten och patienten hör (naturligtvis) inte av sig. Du kommer alltså inte att få ersättning för Ditt arbete. I ett sådant läge är det motiverat att ta bort besök(en) utan att "makulera" eller "sända på nytt"

O.B.S! Ta bort ev. betalning och kvitto innan Du tar bort besöket.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data