Bespat.htm

Visa antal besök per patient:

Från Besöksregistret 693

Ställ in tidsperiod Du vill söka i: Månad 180 (Crtl + M), År 181 (Ctrl + Y) eller välj datum:

183 - 184.

185 öppnar en översiktskalender att välja från.

Välj sedan sortering på personnummer 490.

Under Meny väljer Du "Enbart patienter".

Du får då en utskrift med alla patienter samt antal besök uder den valda perioden.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data