Beskr.htm

Programbeskrivning SG-X:

SG-X vårdgivarprogram var från början avsett för privatpraktiserade sjukgymnaster inom Stockholms läns Landsting, utvecklat av Åke Isacsson. Det är nu anpassat till ett flertal landsting och fler kategorier av vårdgivare, fler är på väg.

SG-X 32-bitarsversion för Windows® är utvecklat med moderna verktyg för moderna datorer. Du kan arbeta i flera fönster samtidigt, kan altså ändra en tidsbokning i kalendern medan Du samtidigt har en journal öppen och skriver i den.

Huvudmeny.

Hjälpen är omfattande och Du kan söka hjälp i innehållsförteckning och Index. I varje fönster finns en knapp som direkt tar Dig till hjälp för just det fönstret.

Programmet innehåller: besöksregistrering (kassamodul), journalföring, patient- och remittentregister, bokningskalender, väntelista och ett adress-/telefonregister.
Du kan administrera grupper och registrera gruppbesök och daganteckning för gruppen kollektivt. Du kan registrera företagsbesök där företaget, ex. Skandia Privatvård, betalar både patientavgift och behandlingsersättning. Du skriver automatiskt ut faktura per företag och fakturaperiod. SG-X hanterar fakturor till Skandia privatvård och SEB Trygg Liv.
Det är enkelt att fakturera pateintavgifter både till företag och direkt till patienten, det senare även direkt på post- eller bankgiroblankett. Du kan lägga på faktureringsavgift och använda en textmall för meddelande eller information på fakturan. Du hanterar Dina fakturor, kvitterar betalt, krediterar o.s.v. direkt i SG-X.

Det är enkelt att skicka in besöksinformation till landstinget. Det skiljer lite mellan olika landsting. När Du skall skicka in filer till NSSO (Stockholm) gör Du det i ett enda steg. Tryck (Ctrl + M) och programmet kopplar upp, skapar filen och skickar den direkt (förutsatt att Du är uppkopplad förstås).
För flera landsting Dalarna, Värmland, Gävleborg m.fl. där Du redovisar på diskett finns ett


Givetvis hanterar programmet statistiken som skall redovisas till Landstinget och Socialstyrelsen årligen, besöksstatistik, diagnosstatistik, väntetider och fördelning av remisser.

Du får ut en månadsrapport med bokföringsunderlag och kassarapport på patientavgifter, daglig eller per månad. Du kan göra en PDF-fil av månadsrapporten om Du vill skicka den till Din revisor.


Programmet är uppbyggt runt en bokningskalender. Direkt från kalendern kan Du registrera besök, skriva journaler o.s.v. Du plockar patienter från patientlistan och placerar in dessa i kalendern på avtalad tid. När patienten kommer registrerar Du besöket med några enkla "klick" med musen.
På samma sätt registerar Du om patienten betalt och skriver ut patientkvitto. Programmet håller reda på frikort, remisser och tidigare registrerade besök.
Lika lätt bokar Du in grupper i kalendern och registrerar besök på hela gruppen i ett nafs.
Du kan skapa Ditt eget tidschema, lägga till extra tider i kalendern efter önskemål, en tid för varje minut på dygnet. Du kan kopiera kalender vecka för vecka eller en vecka till resten av året. Om Du har en del återkommande patienter är det lättare att kopiera hela veckor och ta bort 20% som inte återkommer än att varje vecka boka in 80% av patienterna på nytt.


Man behöver naturligtvis inte använda bokningskalendern. Det går bra att arbeta direkt från patientregistret. I patientregistret kan Du "gömma" inaktuella patienter. Det innebär att patientlistan hålls kort och mer hanterbar. Om en patient återkommer går Du bara in och plockar fram patienten till den "aktuella" listan, eller skriv helt enkelt in personnumret vid besöksregistreringen så blir patienten "aktuell" automatiskt.


Journalen är uppdelad i två delar. En färdig, signerad och låst del, en del som innehåller daganteckningar, ännu inte signerade och låsta. Du har båda dessa på skärmen samtidigt, kan alltså läsa journalen samtidigt som Du skriver daganteckning, och bestämmer själv om och när Du vill signera en daganteckning till journalen.
I och med att Du signerar flyttas daganteckningen in i den färdiga journalen och är sedan inte möjlig att ändra. Det enda Du kan göra är att "stryka över" felaktig text och göra en anteckning om ändringen Du gjort och varför.

Journalen innehåller stavningskontroll, autokorrigering och frasbibliotek.

Ett tillägg i journalen hanterar dokumentation av akupunkturbehandling.

Du kan ha varningstext knuten till patient som varnar för medicinering, kontraindikationer o.s.v.

Du kan konstruera journalmallar, statusmallar och rubrikmallar för att förenkla Ditt arbete med journalen. Det finns ett flertal olika sätt att söka i journalen och Du kan infoga sökord och fraser.

Det finns möjlighet till förenklad journalskrivning med "Autotext" där Du visuellt kan hämta fraser till journalen.

Du kan ifoga externa dokument, bilder och videosekvenser i journalen.

Du kan visa patientens registrerade besöksdatum på skärmen samtidigt som Du läser/skriver i journalen. Du kan formatera texten i journalen, byta textsnitt, teckenstorlek och färg, göra indrag och punktlistor. Du kan skriva ut journalen på skrivaren och då välja om daganteckningar skall infogas. Du kan förhandsgranska journalen före utskrift och har då möjlighet att utesluta delar av journalen från utskriften, lägga till kommentarer o.s.v. Du kan helt enkelt redigera utskriften innan Du skriver ut. Detta påverkar inte den egentliga journalen eftersom Du då arbetar med en kopia och redigeringarna kan inte sparas.


Det finns många olika staus Du kan använda, bl.a. smärtbilder, visuellt dokumentera TNS/TENS behandling som sparas och länkas till journalen.
Det finns även en "Bildjournal" för visuell dokumentattion, ex. Maitland.
Du kan använda vanliga VAS-skalan ocn en, lite enklare VAS-skala, som sparas och länkas till journalen. Resultat av dessa kan sedan visas grafiskt.
Det finns ett gränssnitt till Physio Tools® för att lätt kunna hantera träningsprogram i SG-X. Även träningsprogrammen länkas till journalen.
Det finns en bildbank med övningar Du kan skriva ut till patienten. Du kan spara programmet som PDF-fil och även skicka träningsprogram från FYSIO-X med E-post till patienten.

Stockholms läns landsting:
När Du skriver in ny patient kan Du hämta personuppgifter direkt via internet. Funktionen även användbar för att konrollera om patienten är skriven i Stockholm.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data